Patentoitu Hitech tuote -

Saunassa vain paras on kyllin hyvää

Sydän-kiuas® 10 antaa eniten

kiuas-piirros.png

Läpivirtauskiukaan palotilan muodostaa tulipesä, josta palolimat etenevät palokanavien kautta tulipesän ulkopuolella oleviin poskikanaviin. Tilavat poskikanavat varmistavat palotapahtuman riittävän viipymisen kiukaan sisällä. Teknisesti läpivirtaus- kiukaan kaikki lämmönvaihtopinnat muodostavat kiukaan läpi vastavirtakanaviston, vastavirtakanavia muodostuu myös paloprosessin läpi.

Sekundääripoltto: Läpivirtauskiukaan tulipesään ensiöilma syötetään tuhkalaatikkoa avaamalla ja tarvittavat palamisilmat eko-peltillä tuhkalaatikon jakamasta virtauskanavasta, sekä vapaasti suuluukun lasin muodostamasta ilmakanavasta palotapahtuman yläpuolelle. Korkeissa lämpötiloissa kaasut sekä hiukkaset palavat ja puhdistuvat tarkemmin, niin palotapahtuma on täydellisempää.

Lämmönsiirto: Läpivirtauskiukaan suurten tulipintojen kuumentama vastavirtakanavisto imee huoneilmaa kiukaan alta, ylös nouseva ilmavirta huuhtoo kaikkia tulipintoja, kuumentaa ensin kiuaskiviä, parantaa hyötysuhdetta ja laskee hormilämmön turvalliselle tasolle. Lämmönvaihtimen vastavirtahuuhtelu lämmittää saunahuonetta pyörittämällä huoneilmaa kiukaan läpi. Näin saunahuone lämpiää tasaisemmin lattian ja laipion väliltä. Konvektiokierto sekoittaa korvausilman saunahuoneessa ja varmistaa korkean happitason saunahuoneessa.

Nämä eivät toteudu missään muussa tunnetussa kiukaassa.            

Korkean happitason Sydän-saunassa ei väsy

Kiuas joka ylittää odotuksesi !

Huoneilma lämpenee vastavirtakanavistossa

Sydän-kiukaan konvektiokierron ansiosta Sydän-sauna lämpiää tasaisesti lattiasta kattoon.

Sydän-saunassa on myös helppo hengittää, koska voimakas konvektiokierto pyörittää huoneilmaa ja sekoittaa happirikkaan tuloilman hengitysilmaan.

huoneilmanvirtaus_kanavissa.jpg

Varauduttu tulevaisuuteen

EU:ssa on suunnitteilla uusi direktiivi, jonka tarkoitus on vähentää  kiukaiden aiheuttamia hiukkaspäästöjä.

Läpivirtauskiukaassa pienhiukkasten poltto tapahtuu sekundääripolton avulla. Uudessa Sydän-kiuas 10:ssä on esilämmitetyn palamisilman (sekundääri-ilman) säätö palotapahtuman yläpuolelta, näin palotapahtuma on entistä täydellisempää myös hiukkaspäästöjen osalta ja vastaa jo nyt tulossa oleviin haasteisiin.

Sydän-kiuas® 10 säästää hormistoa

Sydän-kiukaan paloturvallinen hormilämpötila max (<390 C°) nostaa hyötysuhdetta, säästää hormistoa sekä lisäävät liitinhormin ja savuhormin paloturvallisuutta.

Sydän-kiuas® 10 voidaan liittää myös T400 peltiseen kevyt hormiin, sekä kiukaan takaa T600 hormiin paloturvallisesti.

 

Kolmen patentin kiuas

Sydän-kiuas 10 läpivirtaus teknologia on suojattu patenteilla. Tuotekehittelymme tulokset on varmistettu myös tieteellisesti virallisissa mittauksissa. Koska patentimme ovat julkisia ja tuotekehittelymme perustuu myös käyttäjien kokemuksiin. Muista poiketen, olemme informoineet kuluttajia, julkaisemalla Sydäkiuas 10 virallisen mittausraportin ja käppyrät (pdf) kokonaisuudessaan.

Sydän-kiuas® 10 on kaikin puolin hyvä valinta!


Suomalainen patentti nro 109871, jonka lämmön talteenotto tapahtuu tulipintojen välissä, tilavien läpivirtauskanavien kautta vastavirtaperiaatteella. Suomalainen patentti nro 115893, ottaa paloilmaa (toisioilmaa) suuluukun lasin ympäriltä, sekoittaa tasaisesti palokaasuihin, pienentää ympäristöpäästöjä ja estää lasin nokeentumisen. Suomalainen patentti nro 114169, jonka  uunin pohjan alapuolella on paloilman sisääntulokanava vähentää alustaan kohdistuvaa lämpösäteilyä, esilämmittää paloilmaa, parantaa paloprosessia ja vähentää ympäristöpäästöjä.

Sydän-kiukaan paloprosessi

paloprosessi.jpg

Tulipesän korkea palotila ja kaksi suurta jälkipalotilaa muodostavat rakenteellisia läpivirtauskanavia. Niiden ansiosta lämpö virtaa tasaisesti ja suurella hyötysuhteella kiviin ja saunatilaan.

 

Lue myös »